ELMU ry:n vastine kaupungin ELMU-työryhmän raporttiin Helsingissä
20.02.2015 - 15:27
Salla Vallius

 Elävän musiikin yhdistys ELMU ry

vastine kaupungin ELMU-työryhmän raporttiin Helsingissä

 

ELMU ry toivoo teidän tukeanne, että työryhmän raportissaan tuomia toimintaehdotuksia ei laiteta päätäntöön ja toimeen. ELMU haluaisi esittää kaksi ratkaisumallia, sillä tiedostaa että päätöksien on tapahduttava nopeasti myös Nuorisoasiankeskuksen omien aikataulujen takia.

 

Yhteistyö

Nuorisoasiainkeskuksen kanssa on järkevää ja toiminnallisesti mahdollista tiettyjen rajojen puitteissa. Yhteistyömme voi toteutua molemmissa esitetyissä ratkaisumalleissa.

 

1. TELAKANRANNAN KONEPAJAHALLI

Ensimmäinen ja selkein ratkaisu olisi jatkaa Konepajahallin kanssa siten että Nuorisoasiainkeskus tulisi taloon asukkaaksi. Tuolloin uusien selvitystöiden sijaan päästäisiin nopeasti asiassa eteenpäin. Tilat tarjoaisivat ELMU:n ja Nuorisoasiankeskuksen vanhojen palveluiden lisäksi huomattavan määrän uusia palveluita kulttuurin kaikille aloille aina gallerioista teatteriin, elokuviin ja ruokaan. Konepajahalli on esitetyistä tiloista luontaisin ja soveltuvin konserttikäyttöön. Sen toteuttaminen voidaan aloittaa välittömästi, koska tarvittavat suunnitelmat ja laskelmat on jo tehty.

 

Rahoitukseksi ELMU esittää alkuperäistä mallia, jossa tarvittava rahoitus rakennusten käyttöönottamiseksi tapahtuu maanvaihtokaupoista saatavilla varoilla. Konepajaa ei viety investointiputkeen, koska Kiinteistöviraston mukaan rahoitus tapahtuu maanvaihtokaupoilla. Näin myös valtuustolle myytiin koko Telakkarannan-hanke.

 

2. SUVILAHDEN KAASUKELLOT

Toinen ratkaisumalli olisi lähestyä Suvilahden kaasukellojen yhdistämistä järkevästi. Aloitetaan heti tarve- ja hankesuunnitelman teko yhdessä Nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Työ kestää yli 4kk ja maksaa yli 100 000 . ELMU:lla ei ole varaa maksaa näiden suunnitelmien uudelleen toteuttamista.

 

TYÖRYHMÄN RAPORTTI JA HUOMIOITA

Konepajahalli-hanke on Kiinteistöviraston vetämänä viety aina hankesuunnitelma-vaiheeseen saakka sekä ELMU on tehnyt omasta kehityksestään Konepajaan tarpeelliset liiketoimintasuunnitelmat. ELMU ei voi sitoutua Suvilahden kahteen kaasukelloon ennen kuin hankkeesta on selkeä kuluarvio sekä tarvittavat selvitykset ja suunnitelmat ovat laadullisesti samalla tasolla kuin Konepajahallin vastaavat suunnitelmat. Vain tällöin hankkeet ovat vertailukelpoisia toisiinsa nähden toiminnallisten mahdollisuuksien ja talouden suhteen. Työryhmän raportissa ei esitetä mitään suunnitelmia ja laskelmia millä perustella toimenpide-ehdotuksia. Työryhmän raportin toimenpide-ehdotuksen toteutuessa ELMU sijoitetaan tiiliseen kaasukelloon yhdessä Nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Sinne saatavalla salilla ei ole käyttökapasiteettia Helsingissä nykyisessä kilpailutilanteessa. Yhteen kaasukelloon sijoittumisesta seuraa ELMU:n toiminnan päättyminen. Sen sijaan 3000 hengen hyvin varustellun monitoimisalin saaminen Helsinkiin on kaupungin, kaupunkilaisten ja etenkin nuorten etu. Toteutuessaan se mahdollistaisi laajempaa kulttuurista työtä sekä laajalti työpaikkoja ja liikevaihtoa kulttuurin saralle. Kolmetonnisen kulttuuritilan alue-, kerrannais- ja ekosysteemivaikutukset ovat huomattavat puhumattakaan elinkeinovaikutuksista. 

 

Elävän musiikin yhdistyksen ELMU ry:n puolesta

Jyri Forsström, ELMU ry puheenjohtaja

Esa Kandelberg , ELMU ry varapuheenjohtaja

Tue toimintaa liittymällä ELMU ry:n jäseneksi: http://ry.elmu.fi/liityelmuun

YHTEYSTIEDOT

Saija Möttönen (puheenjohtaja):

saija@elmu.fi

Kaarina Etto (vara pj):

sampy@elmu.fi

 

Hallitus: hallitus@elmu.fi